Територијална организираност

Основен облик за поврзување и организирање на членовите на Партијата од подрачје на една општина претставува Општинската организација на АПМ која се формира на територија на конкретна општина


Со одлука на Главниот одбор може да биде определен и друг начин на организирање и дејствување според регионален принцип, изборна единица, и други облици на поврзување и дејствување на општинските организациии на АПМ